Over ons – Enterprise Engineering

Formetis

Organisaties zijn een organisch gegroeid rommeltje. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, commitments, procesjes, applicaties, koppelingen, alles is langs elkaar en door elkaar heen gaan lopen in de loop van de tijd. Als organisatie ingenieurs gruwen wij hiervan, want wij houden van orde en structuur. Zoals een civiel ingenieur een brug bouwt die nooit instort, zo bouwen wij organisaties die zonder horten en stoten hun missie en visie uitvoeren.

Zoals het echte ingenieurs betaamt beginnen we met het brengen overzicht, door een eenduidig ontwerp van de organisatie (DEMO model). In dit organisatie ontwerp staan de afspraken die mensen met elkaar maken centraal. 

Afspraken moeten ook worden nagekomen, daarvoor hebben we een workflow engine die onze modellen ‘uitvoert’. Ofwel, de workflow zorgt ervoor dat wie een afspraak maakt, daar ook aan gehouden wordt. Want als je je afspraak niet (of te laat) nakomt, dan gaat er een belletje rinkelen, bij zowel de taakuitvoerder als de klant voor wie de taak wórdt uitgevoerd.

Al deze afspraken worden gelogd en overzichtelijk gepresenteerd in werklijsten, agenda’s of management rapportages.

Zo maken we van een onoverzichtelijke kluwen organisatie(onder)delen een goed geöliede machine, zoals je van degelijke ingenieurs mag verwachten. 

Enterprise Engineering

Van oudsher is organisatiekunde het domein van de gedragsdeskundigen (of gamma wetenschap), zoals psychologen, economen, sociologen en bedrijfskundigen. Ook de alfa wetenschap heeft stevige invloed. Op bijvoorbeeld marketing afdelingen lopen vaak mensen rond met een creatieve of culturele achtergrond. Denk ook aan de aantallen juristen in sommige organisaties.

Maar is nog een derde perspectief, namelijk dat van de ingenieurswetenschappers (bèta wetenschap). Organisaties zijn namelijk sociale systemen. En systeemdenken is typisch iets voor ingenieurs. Organisaties zijn vaak organisch gegroeid, maar onder het oppervlak ligt toch impliciet een ontwerp, dat op een bepaalde manier is geïmplementeerd (gebouwd dus).  

Enterprise Engineering is een nieuw vakgebied dat draait om het construeren van organisaties. Zoals civiel ingenieurs een brug bouwen, zo bouwen organisatie ingenieurs een organisatie. 

De methodiek is DEMO, (Design and Engineering Methodologie for Organizations). Belangrijke voordelen:

  1. Overzicht. Een DEMO model is een soort Röntgenfoto van de organisatie. De essentie staat erin, zonder overbodige details. Complexiteitsreductie van zo’n 90% is gebruikelijk, door focus op de essentie en een compacte notatie.
  2. Diep Inzicht. In een DEMO model is altijd glashelder welke commitments gegeven worden voor welke opdracht. En daarmee samenhangend een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  3. Kosten efficient. Een typisch DEMO traject heeft een doorlooptijd van weken, waar anders maanden nodig zijn.

DEMO wordt wel gezien als de volgende generatie Business Process Modelling (BPM), maar gaat veel verder. In de praktijk wordt DEMO vaak gebruikt in combinatie met andere modelleermethodes en Frameworks, zoals Archimate/TOGAF, BPMN en Lean/Six Sigma.

Wij zijn erg enthousiast over het toegankelijke en praktijkgerichte boek over ons fascinerende vak van collega enterprise engineer Theo Janssen. Als je interesse hebt in hoe de organisaties van de toekomst worden gebouwd, dan helpen we je graag op weg met een stuk kennis.

En meld je meteen even aan voor de blogs.

 

Maak nu vrijblijvend een afspraak

ForMetis Enterprise Engineers

Ladonkseweg 5 | 5281 Boxtel | Nederland

+31 411 707456 | fax + 31 411 707455 | info@formetis.nl

Whitepaper Organisatie inrichting

U ontvangt een mail waarmee u kunt bevestigen dat u onze blogs wil ontvangen. Als u hierin geen interesse heeft, dan hoeft u niets te doen. Veel leesplezier met de White paper!

AVG Workshop

You have Successfully Subscribed!