Ook dit jaar is er weer sprake van een groeiend aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt. Steeds meer organisaties kiezen ervoor de krachten te bundelen en onder één paraplu verder te gaan. Het doel is vaak om snel te groeien en een groter marktaandeel te krijgen. Ook kostenoverwegingen (schaalvoordelen) spelen vaak een belangrijke rol. Op papier kan een organisatie door acquisities het productieproces efficiënter inrichten zodat de bedrijfskosten lager worden. In de praktijk vallen dit soort besparingen echter vaak tegen.

Integratie cruciaal voor slagen van fusie of overname

Het integreren van twee organisaties is vaak een moeizaam proces dat niet van de een op de andere dag tot stand komt. Maar al te vaak komen beslissingen tot stand op basis van individuele belangen in plaats van de belangen van de organisatie als geheel. Dit is het beste zichtbaar als je kijkt naar het landschap aan IT applicaties van een organisatie.

Het risico op een dure, inefficiënte IT omgeving

Het integreren van de ICT speelt een belangrijke rol bij het succes van een fusie of overname. Als de ICT niet goed wordt geïntegreerd, ontstaat er een dure, inefficiënte omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar grote organisaties als banken en verzekeraars. Als gevolg van fusies uit het verleden die niet goed zijn doorgevoerd, hebben ze te maken met duizenden applicaties met vaak overlappende functionaliteit. Daardoor ontstaan er grote problemen:

  • Er ontstaat redundantie en tegenstrijdigheden. Om gegevens te consolideren, ontstaan er onofficiële schaduwsystemen zoals spreadsheets. Dat is zeer onoverzichtelijk en inefficiënt.
  • De applicaties communiceren niet goed met elkaar waardoor gegevens vaak handmatig worden overgezet van het ene in het andere systeem. Dat kost veel tijd en is bijzonder foutgevoelig.
  • Het hoge aantal applicaties leidt ertoe dat er een onoverzichtelijke omgeving ontstaat met vele interfaces en onderlinge afhankelijkheden. Kleine aanpassingen in de ene applicatie kunnen er zomaar toe leiden dat er iets omvalt in een andere applicatie.
  • Het kost het steeds meer moeite om de noodzakelijke veranderingen in een systeem door te voeren.
  • Het grote aantal applicaties brengt hoge licentie- en beheerkosten met zich mee.

Het échte probleem

Veel organisaties zijn zo vastgeroest in hun huidige werkwijze dat ze blind zijn voor dergelijke problemen. Ze weten wel dat de IT inrichting niet perfect is, maar zien dat als iets dat onvermijdelijk en vanzelfsprekend is. Met zo’n instelling lukt het dus nooit om kostenbesparingen te realiseren na een fusie of overname.

Meer applicaties, hogere kosten!

Als organisaties samengevoegd worden, dan moet er goed nagedacht worden over de IT systemen. Bepaalde applicaties zullen moeten verdwijnen en vervangen worden door het IT systeem van de andere partij.

Als het aantal applicaties niet afneemt na een fusie of overname, dan duidt dat erop dat er sprake is van inefficiënte en ineffectieve bedrijfsprocessen. De samenwerking binnen de organisatie loopt niet goed waardoor klanten niet efficiënt worden geholpen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk en is er geen duidelijke beschrijving van competenties en functies. Dat werkt door in de hele bedrijfsvoering. Het gevolg: onrust, chaos én hoge kosten!

Kostenreductie vereist grondige aanpak

Wil je na een fusie of overname daadwerkelijke kostenbesparingen realiseren, dan zul je de werkprocessen van beide organisaties goed moeten integreren. Dat betekent dat je terug moet naar de tekentafel om je bedrijfsprocessen en -structuur onder te loep te nemen en te herontwerpen. Dat kost vaak minder moeite dan het lijkt. De DEMO methodologie is een systematische en alomvattende aanpak waarmee je snel en gericht inzicht kunt krijgen in de pijnpunten binnen je organisatie zodat je ermee aan de slag kunt gaan. Stap voor stap werk je toe naar een concreet plan om te komen tot een efficiënte organisatie die optimaal wordt ondersteund door een klein aantal, effectieve IT applicaties die elkaar aanvullen maar niet overlappen.

Van hoog tot laag. DEMO werkt!

Bijzonder van DEMO is dat de werkwijze begint bij de interactie met de klant. Als in kaart is gebracht hoe deze verloopt, wordt achtereenvolgens gekeken naar de interne processen (functies, verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking), de randvoorwaarden (zoals risico’s of wettelijke voorschriften) en de benodigde gegevens. Als dit alles in kaart is gebracht ,is het eenvoudig om hierop de benodige IT functionaliteit te mappen. Dan is direct helder waar de overlap in functionaliteit zit. Eventuele gaps, waar nog geen goede applicatieve ondersteuning is, zijn ook meteen zichtbaar. Op deze manier maak je heldere keuzes voor een naadloze integratie van Business en IT.

Conclusie

Een fusie of overname is niet klaar als het contract is getekend. Integendeel, dan begint de integratie pas! Wil je daadwerkelijk voordeel halen uit de schaalvergroting, dan zal de organisatie niet alleen op papier één moeten worden, maar ook in de praktijk.

De DEMO methodologie biedt een grondige werkwijze waarmee je snel en gericht inzicht krijgt in je organisatie zodat je de goede beslissingen kunt nemen om de nieuwe organisatie optimaal in te richten. Daarmee is het een cruciaal onderdeel van het integratieplan. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Whitepaper Organisatie inrichting

U ontvangt een mail waarmee u kunt bevestigen dat u onze blogs wil ontvangen. Als u hierin geen interesse heeft, dan hoeft u niets te doen. Veel leesplezier met de White paper!

AVG Workshop

You have Successfully Subscribed!